บันทึกเทปและถ่ายภาพนิ่ง 2565

File Description File size Downloads
doc จัดสรรคนส่วนงานบริหาร Covid-19 ม.ค. 65 199 KB 71
doc จัดสรรเจ้าหน้าที่ส่วนงานบริหารปฏิบัติงาน มค.65 258 KB 63
doc จัดสรรเจ้าหน้าที่ส่วนงานบริหารปฏิบัติงาน กพ. 255 KB 69
doc 65-02-25 จัดสรรเจ้าหน้าที่ส่วนงานบริหารปฏิบัติ มีนาคม 269 KB 60
doc 65-03-31 จัดสรรเจ้าหน้าที่ส่วนงานบริหาร 247 KB 43
doc 65-04-31 จัดสรรเจ้าหน้าที่ส่วนงานบริหาร 270 KB 41
doc 65-06-01 จัดสรรเจ้าหน้าที่ส่วนงานบริหาร 290 KB 36
pdf 65-06-31 จัดสรรเจ้าหน้าที่ส่วนงานบริหาร 138 KB 35
pdf 65-07-27 จัดสรรเจ้าหน้าที่ส่วนงานบริหารปฏิบัต 157 KB 26
doc ตารางการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ MCU TV สิงหา 32 KB 14
pdf 65-08-30 จัดสรรเจ้าหน้าที่ส่วนงานบริหารปฏิบัต 157 KB 18
doc Program-135th-MCU-Anniversary-revised-on-7-Sept-2022 58 KB 9
pdf Program-135th-MCU-Anniversary-revised-on-7-Sept-2022 150 KB 9
doc ตารางมอบหมายการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ MCU TV กันยายน 29 KB 12
pdf 65-09-30 จัดสรรเจ้าหน้าที่ส่วนงานบริหารปฏิบัต 139 KB 16
pdf ตารางการอบรมโครงการอัพสกิลการสอน รายวิชา 46 KB 10
pdf คำสั่งฯ 394 KB 8
pdf 65-10-29 จัดสรรเจ้าหน้าที่ส่วนงานบริหาร 164 KB 1