Home Blog

สถานีออนไลน์ ออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง

0
พิธีเปิดการศึกษาและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ (คลิก)
พิธีปัจฉิมนิเทศโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่นที่ ๒๘ ประจำปี ๒๕๖๕ (คลิก)
บันทึกเทปรายวิชาข้อสอบกลาง (คลิก)
งานวันวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ 17 (คลิก)
งานวันวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ 17 (คลิก)
ปฎิบัติธรรมอัยการผู้ช่วย (คลิก)
เจริญจิตภาวนา (คลิก)
วันมูลนิธิมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (คลิก)
พิธีเปิดอาคารเอนกประสงค์ อนุสรณ์ (คลิก)
อนุโมทนาบุญ (คลิก)