ตารางปฎิบัติงาน

1.บันทึกเทปและถ่ายภาพนิ่ประจำหอฉัน

มกราคม

2.ถ่ายทอดสด,บันทึกเทปและถ่ายภาพนิ่งตามวาระ